4
نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ

۱۷ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/09)
۱۹ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/11)
نمایشگاه بین المللی نورمبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ از تاریخ 17 الی 19 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی امنیت فناوری اطلاعات نورنبرگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی