4
نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

۱۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/04)
۱۵ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/07)
مرکز نمایشگاهی اربیل

نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

برگزاری نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق از 12 الی 15 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی اربیل انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی اربیل عراق

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی