نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

۲۲ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/13)
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/16)
نمایشگاه بین المللی تهران
27.000 مترمربع
95 شرکت داخلی و 2 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران یازدهمین دوره از تاریخ 22 الی 25 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران یازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران یازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی