نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/06)
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/09)
نمایشگاه بین المللی تهران
27.000 مترمربع
95 شرکت داخلی و 2 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران دهمین دوره از تاریخ 15 الی 18 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی