نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

۲ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/24)
۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/27)
نمایشگاه بین المللی تهران
55.000 مترمربع
500 شرکت داخلی و 160 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران دوازدهمین دوره از تاریخ 2 الی 5 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران دوازدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران دوازدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی