4
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/21)
۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/09/24)
نمایشگاه بین المللی تهران
53.000 مترمربع
457 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران از تاریخ 30 شهریور الی 02 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی