نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

۵ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/26)
۸ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/29)
نمایشگاه بین المللی تهران
53.000 مترمربع
457 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران از تاریخ 5  الی 8 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی