نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/22)
۳ مهر ۱۳۹۸ (2019/09/25)
نمایشگاه بین المللی تهران
55.000 مترمربع
500 شرکت داخلی و 160 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران سیزدهمین دوره از تاریخ 31 شهریور الی 3 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران سیزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران سیزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی