4
نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت امارات متحده عربی- دبی

۲۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/17)
۲۹ دی ۱۴۰۱ (2023/01/19)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت امارات متحده عربی- دبی

 نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی از تاریخ 27 الی 29 دی 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی

ثبت نام برای شرکت در  نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی