4
نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا شانگهای چین

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/04/26)
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/04/28)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی