4
نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ

۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/25)
۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/09/27)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بسته‌ بندی نورنبرگ از تاریخ 3 الی 5 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی بسته‌ بندی نورنبرگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی