نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ (2019/03/31)
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ (2019/04/02)
نمایشگاه بین المللی قاهره
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره از 11 الی 13 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی قاهره انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بسته بندی و خوراکی قاهره (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی