4
نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی

۳ مرداد ۱۳۹۷ (2018/07/25)
۶ مرداد ۱۳۹۷ (2018/07/28)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دهلی نو

نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی از 3 الی 6 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی

شرکت در نمایشگاه بین المللی بسته بندی دهلی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی