نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته ایران تهران

۲۴ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/15)
۲۷ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/18)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته ایران تهران از تاریخ 24 الی 27 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی