نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی امارات

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی امارات

۲۳ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/14)
۲۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/16)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی از تاریخ 23 الی 25 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی