4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی امارات متحده عربی- دبی

۲۴ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/15)
۲۶ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/17)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی از تاریخ 24 الی 26 آبان 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی