نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/07)
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/10)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی مسکو از 17 الی 20 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی