نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/06)
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/09)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو از 16 الی 19 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تجهیزات برق، نورپردازی، اتوماسیون ساختمانی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی