نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۲۵ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/16)
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/19)
مرکز نمایشگاهی Tuyap

نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه استانبول  از 05 الی 08 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی