نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

۸ اسفند ۱۳۹۶ (2018/02/27)
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو (Polyurethanex) از تاریخ 8 الی 10  اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی مسکو برگزار گردید.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد پلی اورتان مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی