4
نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

۸ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/28)
۱۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/31)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی روسیه

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک روسیه مسکو از 08 الی 11  فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تخصصی تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی