نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو روسیه مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو از 10 الی 12 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللیتخصصی برای تکنولوژی های نوری، لیزر و اپتیو الکترونیک مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی