4
نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته ایران تهران

۱۴ دی ۱۴۰۱ (2023/01/04)
۱۷ دی ۱۴۰۱ (2023/01/07)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته تهران از تاریخ 14 الی 17 دی 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی