نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

۲۰ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/11)
۲۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/13)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب از تاریخ 20 الی 22 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شیرینی و قنادی، مواد اولیه ، تجهیزات و صنایع وابسته شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی