4
نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته ایران تهران

۱۵ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/06)
۱۸ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/09)
نمایشگاه شهرافتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته تهران از تاریخ 15 الی 18 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی