نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت ایران تبریز

۱۷ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/07)
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/10)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت ایران تبریز

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت تبریز از تاریخ 17 الی 20 خرداد ماه 1402 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تخصصی فرش دستبافت تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ایران تبریز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی