4
نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
نمایشگاه بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای از 27 الی 29 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی