نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین المللی تهران
12.000 مترمربع
212 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران از تاریخ 18 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی