نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

۱۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/06)
نمایشگاه بین المللی تهران
12.300 مترمربع
230 شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران نوزدهمین دوره از تاریخ 11 الی 14 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران نوزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تلکام، صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران نوزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی