نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند

۶ شهریور ۱۳۹۸ (2019/08/28)
۹ شهریور ۱۳۹۸ (2019/08/31)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند از 6 الی 9 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی بسته بندی هند (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی