نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

۱۹ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/10)
۲۱ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/12)

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی پکن چین، در تاریخ 19 الی 21 مهر 1399 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام شد.

 ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی