4
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/02)
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/04)
محل دائمی نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن، در تاریخ 11 الی 13 شهریور 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سه بعدی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی