4
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/04)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/06)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه گوانگژو

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو از 14 الی 16 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ برچسب گوانگژو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی