نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

۵ دی ۱۳۹۷ (2018/12/26)
۸ دی ۱۳۹۷ (2018/12/29)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.500 مترمربع
96 شرکت

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان هفدهمین دوره از تاریخ 5 الی 8 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی