4
نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

۹ دی ۱۴۰۰ (2021/12/30)
۱۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/02)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.200 مترمربع
85 شرکت

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان از تاریخ 9 الی 12 دی 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی