نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

۹ آذر ۱۴۰۰ (2021/11/30)
۱۲ آذر ۱۴۰۰ (2021/12/03)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
8.200 مترمربع
85 شرکت

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان از تاریخ 9 الی 12 آذر 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی