4
نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

۱۱ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/02)
۱۳ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/04)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین، در تاریخ 11 الی 13 آبان 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خانه هوشمند شنژن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی