4
نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/09)
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/11)

نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی خودروی پکن، در تاریخ 19 الی 21 خرداد 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خودروی چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی