4
نمایشگاه بین المللی خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/17)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/20)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی خودرو تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو ایران تهران از تاریخ ۲۷ الی ۳۰  اردیبهشت  ۱۴۰۱  درنمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی خودرو ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی خودرو ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی