نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

۱۹ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/10)
۲۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/13)
نمایشگاه بین المللی مشهد
14.000 مترمربع
120 شرکت داخلی و خارجی

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری چهاردمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد از تاریخ 19 تا 22 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام خواهد شد.

ثبت نام در چهاردمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد (ارائه محصول)

غرفه سازی در چهاردمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی