4
نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول

۱۶ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/07)
۲۰ آبان ۱۴۰۲ (2023/11/11)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 16 الی 20 آبان 1402 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دام، طیور و کشاورزی و صنایع لبنی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی