نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی امارات

نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی امارات

نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی امارات

۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/21)
۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/22)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی از تاریخ 31 خرداد الی 1 تیر  1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی دام و طیور دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی