4
نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/28)
۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/30)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن ، در تاریخ 7 الی 9 تیر 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی ربات چین پکن

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی