4
نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو

۱۴ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/06)
۱۶ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/08)
نمایشگاه بین المللی باکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه باکو
محیط زیست-آرایشی

نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی باکو از 14 الی 16 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی آرایشی بهداشتی، خدمات زیبایی و مراکز درمانی باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی