نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

۱۵ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/05)
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/06)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو از 15 الی 16 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی زیبایی و جراحی پلاستیک باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی