نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه مسکو

۳ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/24)
۴ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/25)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات از 03 الی 04 تیر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات روسیه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی