نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/12)
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/15)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه از 21 الی 24 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه

شرکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان روسیه و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی