نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

۶ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/27)
۸ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/29)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو از 6 الی 8 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی