4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز روسیه مسکو

۳ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/24)
۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/27)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه مسکو
ساختمان و معماری-راه سازی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز مسکو از 3 الی 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های ساخت و ساز مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی