نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

۹ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/29)
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو از 9 الی 12 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی