نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/04/30)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ (2019/05/02)
نمایشگاه بین المللی لندن
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن از 10 الی 12 اردیبهشت 1398 در نمایشگاه بین المللی لندن انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی سنگ طبیعی لندن (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی