نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران

۲ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/21)
۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
نمایشگاه بین المللی تهران
10 الی 18

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران اولین دوره از تاریخ 2 الی 5 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی مصلی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران اولین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران اولین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی