نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس

نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس

نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس

۹ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/31)
۱۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/04)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس از 9 الی 13 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی شکلات پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی