4
نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

۲۹ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/20)
۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/23)
نمایشگاه بین المللی تهران
4.000 مترمربع
65 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران از تاریخ 29 ابان الی 02 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی