نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/22)
نمایشگاه بین المللی تهران
4.000 مترمربع
65 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران از تاریخ 27 الی30 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته تهران

 

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی