نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

۷ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/29)
۱۰ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/01)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو از 9 الی 11 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو

شرکت در نمایشگاه بین المللی شیمی و صنایع وابسته مسکو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی