4
نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

۹ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/30)
۱۱ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/02)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین، در تاریخ 09 الی 11 آذر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی صفحه نمایش لمسی و تولید تلفن همراه شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی