نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

۲ شهریور ۱۳۹۶ (2017/08/24)
۵ شهریور ۱۳۹۶ (2017/08/27)
نمایشگاه بین المللی مشهد
9.000 مترمربع
217 غرفه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی از تاریخ 2 الی 5 شهریور 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید.

ثبت نام در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

غرفه سازی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، نوشیدنی، لبنیات و ماشین آلات بسته بندی مشهد

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی