نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/12)
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ (2019/03/15)
نمایشگاه بین المللی ژوهانسبورگ

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا از 21 الی 24 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی ژوهانسبورگ انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی آفریقا (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی