نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/15)
نمایشگاه بین المللی شانگهای

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای از 22 الی 24 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی