4
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/21)
۳ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/23)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو (House Hold Expo) از 1 الی 3 فروردین 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی