نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/01)
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/04)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز از تاریخ 10 الی 13 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی صنعت ، اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارگاهی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی