نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/04)
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ (2019/09/07)
نمایشگاه بین المللی استانبول - CNR Fair Center
10:00 الی 19:00
10.000 مترمریع
24.826 بازدید کننده - 3.874 بازدیدکننده بین المللی

نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) از 13 الی 16 شهریور 1398 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی