نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
۲۴ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/16)
نمایشگاه بین االمللی تهران
8:30 الی 16:30
30 هزار مترمربع
378 شرکت داخلی و 180 شرکت خارجی
11
سالن‌های 31-35-38 –38B-38A-40-41

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تهران هجدهمین دوره از تاریخ 21 الی 24 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران هجدهمین دوره

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران هجدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی