نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

۱۸ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/10)
۲۱ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/13)
نمایشگاه بین االمللی تهران
26 هزار مترمربع
325 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از تاریخ 18 الی 21 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی