نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/30)
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/02)
نمایشگاه بین المللی شیراز
89 شرکت
سالن های حافظ و سرو

نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز هشتمین دوره از تاریخ 10 الی 13 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز هشتمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی صنعت شیراز هشتمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی